Home : Company Profile
Company Profile
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบการประกอบและติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ให้มีความสวยงาม คงทน และทันสมัยอยู่เสมอ โดยปัจจุบันได้มีการนำเข้า เครื่องตัดอลูมิเนียม และเครื่องตัดกระจกที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมันนีและออสเตรีย ทั้งนี้เพื่อบริษัทฯ สามารถ ดำเนินการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ประหยัดวัสดุและแรงงาน ตลอดจนดำเนินการประกอบ และติดตั้งประตู หน้าต่าง ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพ ของสถานที่ตั้งของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
Pic 1
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ Aluminium Curtain Wall และ Aluminium Cladding ซึ่งเป็น Silicone Structural Glazing Unitized System เพื่อเพิ่มทางเลือก ใหม่ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย
บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง เช่น กรอบอลูมิเนียมทำด้วย อลูมิเนียมอัลลอย No.6063 เคลือบสีด้วยระบบ Anodizing, Power Coating และ  PVF2 ให้มีสีตามที่ลูกค้าต้องการกระจก และแผ่น Composite Panel รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ
ในการประกอบชิ้นงานให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทฯ ได้ให้การดูแลในการดำเนินงาน ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ การออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะการตัดและการประกอบ อลูมิเนียมพร้อมกระจกด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุม ด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) และช่างผู้ชำนาญงาน ตลอดทั้งการควบคุมคุณภาพอย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานสากล ตรงตามความต้องการ ของลูกค้า
โดยทางบริษัทฯ มีที่ปรึกษาที่ชำนาญงาน (Mr. DARRON SHAW.) จากบริษัท DASH CONSULTANCE PTE. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการออกแบบและพัฒนางานระบบ Curtainwall แห่งประเทศออสเตรเลีย
Pic 2
กว่า 30 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการผลิตงานคุณภาพ และได้มาตราฐาน เพื่อตอบแทน ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ บุคลากร ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าของบริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตลอดมา
ด้วยประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้นำในการประกอบและติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียมและกระจก มานานกว่า 30 ปี บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด จึงสามารถสร้างงาน ที่มีคุณภาพการบริการที่รวดเร็ว และส่งมอบงานให้แก่ ลูกค้า ได้ถูกต้องและตรงต่อเวลา งานทุกชิ้นของบริษัทฯ จึงเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของลูกค้าทั้งภายในประเทศ และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ได้อย่างทัดเทียมกัน
Over the years the company has developed systems for the fabrication assembly and installation of aluminium framed and glazed windows and doors by acquiring state of the art aluminium and glass processing machinery from Germany and Austria.
This exclusive machinery helps the company prefabricate the products in the factory before installation at the customer’s building site. Also it provides the benefit of material and labour saving, good product quality and more convenience for the customers who have only limited space.
Pic 3
More recently, the company has brought the new product option to our customers of silicone structurally glazed unitised aluminium curtain wall and aluminium cladding systems.
In the production process, the company does the best to offer high quality materials and equipment, including aluminium extrusions in aluminium alloy No.6063 and surfaced finished withanodizing powder coating or PVF2 to reach the customer’s need in respect of colour variations and durability. Furthermore, performance glass products, aluminium composite panels and accessories are imported.
In addition, our company does have the professional expertise (Mr. Darron Shaw) from Dash Consultance PTE., the leading sophisticated design and development of Curtainwall company in Australia to help us ensure our customers for the trusting services.
Over 30 years, every single step of the production process is carefully managed, starting with the computer aided design, then through our trained specialists in fabricating, monitored by computers (CNC), assembly and glazing processes providing closely controlled quality management to ensure every manufactured item is produced to the highest quality standard in accordance with our customer’s requirements.
Pic 4
Throughout the 30 years of serving our customers by offering them excellent products, we realize that our success could not have been achieved without the great contribution of our valued employees.
With 30 years experience, Oregon Aluminium Company Limited, as a leadership and expertise provides assurance of quality workmanship, quick service and timely delivery to the client every time. Every product designed and produced by the company is intended to wonderfully enhance the modern architectural building. Therefore, over the years the company has gained the trust and recognition from our domestic clients, and also has a competitive edge in the international market.
Top